Στην Ελλάδα κρύο κάνει, μόνο όταν κρυώσουν οι Αθηναίοι, όλοι το ξέρουν αυτό

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ