Ξέχασε στο πανηγύρι ο βιολιτζής το δοξάρι στο καφενειο και ακόμα 4 μήνες

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ