δυστυχώς εχω ενδείξεις ότι η γυναίκα μου βρίσκεται στα πρόθυρα άνοιας

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ