Πρώτα μας έχουν Θεούς και μετά μας τρέχουν στις λαϊκές

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ