Έχω γνωρίσει άνθρωπο που καπνίζει τόσους πολλούς μπάφους

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ